Bestha Utveckling

Förtagens externa och interna miljöer

Omvärld och miljö kan betraktas som antingen säkra eller osäkra
Verksamheter kan också betraktas som säkra eller osäkra.
Företagskulturen beskriver verksamhetens situation.